Covid-19

Tlenoterapia hiperbaryczna kontra COVID-19

Tlenoterapia hiperbaryczna została zastosowana w szpitalu w Wuhan jako jedna z metod dotlenienia. Doktor Zhong stwierdził, że po pierwszej sesji tlenoterapii hiperbarycznej, duszność i ból w klatce piersiowej został wyraźnie złagodzony. Po drugiej sesji częstość oddechów wyrównała się, a duszność powoli ustąpiła.

Gabinet tlenoterapii hiperbarycznej OxMed Szydłowiec

Łagodna tlenoterapia hiperbaryczna (mHBOT) w walce z COVID-19

W Chinach, w prowincji Wuhan zostały opublikowane obiecujące obserwacje dotyczące zastosowania łagodnej tlenoterapii hiperbarycznej u osób zakażonych wirusem SARS-Cov-2 wywołującym ostrą chorobę zakaźną układu oddechowego COVID-19.

Doktor Zhong Yangling przeprowadził badania na pięciu pacjentach z potwierdzonym dodatnio wynikiem zakażenia koronawirusem. Wirus zdążył już zająć układ oddechowy (dwóch z nich było w stanie krytycznym). Jak dowiadujemy się w raporcie z tych badań, łagodna tlenoterapia hiperbaryczna została w tym przypadku zastosowana jako wsparcie w leczeniu COVID-19.

W trakcie leczenia osoby chore zostały poddane serii sesji tlenoterapii hiperbarycznej w komorze o ciśnieniu 1.4 – 1.6 ATA. Wyniki tego zabiegu były bardzo pozytywne.

Według doktora Zhonga objawy spowodowane koronawirusem zostały widocznie złagodzone już po pierwszej sesji. Uzasadnieniem do zastosowania tej terapii stała się postępująca hipoksemia, czyli stan zbyt niskiej zawartości tlenu we krwi, który występuje u chorych.

Lekarze zaobserwowali, że hipoksemia jest kluczową determinantą pogorszenia się stanu pacjentów z COVID-19. Wirus atakując płuca i powodując rozległy stan zapalny, utrudnia właściwe dotlenienie organizmu, pogłębiając zły stan pacjenta.

Według Doktora Zhong, w tej chwili podstawową bronią przeciwko COVID-19 stają się koncentratory tlenu. Wszelaki sprzęt medyczny, który pomaga przywrócić odpowiedni poziom dotlenienia, utrzymać organizm przy życiu, podczas gdy ciało walczy z wirusem i stara się zregenerować uszkodzenie płuc.

Jest wiele zalet hiperbarycznego tlenu w przeciwdziałaniu postępującej hipoksemii. Środowisko o wyższym ciśnieniu pozwala na dostarczenie większej ilości tlenu do organizmu. Mimo stanu zapalnego tkanki płucnej, dostarczając skoncentrowany tlen pod wyższym niż atmosferyczne ciśnieniem, można tym bezpośrednio przeciwdziałać hipoksemii. Dodatkowo zwiększa się rozpuszczalność tlenu we krwi (właśnie i tylko w warunkach hiperbarycznych, czyli podwyższonego ciśnienia).

Doktor Zhong stwierdził, że po pierwszej sesji tlenoterapii hiperbarycznej, objawy takie jak duszność i ból w klatce piersiowej zostały wyraźnie złagodzone. Po drugiej sesji częstość oddechów wyrównała się, a duszność powoli ustąpiła. Zapalenie płuc zostało ponownie ocenione za pomocą tomografii komputerowej. U wszystkich pięciu pacjentów nastąpiła znaczna poprawa.

Gabinet tlenoterapii hiperbarycznej OxMed Szydłowiec

Hiszpańska grypa, a COVID-19

Doktor Paul Harch zasugerował, że choroba COVID-19 wywołana przez SARS-Cov-2 jest podobna do zmian w płucach u ofiar hiszpańskiej grypy z 1918 r.

W czasie tej epidemii doktor Cunninghan (twórca przedwojennego szpitala, który w całości był przekształcony na ogromną komorę hiperbaryczną) leczył pacjentów z niedotlenienia spowodowanego tą chorobą. Należy zauważyć, że w tym czasie nie było respiratorów. Dodatkowe dotlenienie znacznie przyczyniło się do rozwiązania hipoksemicznej niewydolności oddechowej u tych pacjentów. Doktor Cunninghan nie wiedział wówczas, że oddychanie w takiej atmosferze nie tylko przyczynia się do lepszego przyswajania tlenu, ale także do szybszej regeneracji po skutkach zakażenia.

Tlenoterapia hiperbaryczna jako jedna z metod dotlenienia

Światowa Komisja Zdrowia (WHO) opublikowała raport na temat leczenia zapalenia płuc spowodowanego nowym zakażeniem wirusem SARS-Cov-2 oraz wywiady z wieloma zespołami ekspertów.

Postępujące zapalenie tkanki płucnej, uporczywa hipoksemia (niedotlenienie), niewydolność wielonarządowa (zwłaszcza dotyczy to wątroby i serca) oraz zaburzenia pracy cytokin odpornościowych to główne przyczyny zgonów spowodowanych COVID-19. Raporty pokazują, że kolejne metody tlenoterapii są stale ulepszane: od cewników do nosa, wentylacji nieinwazyjnej do inwazyjnej wentylacji medycznej, a nawet ECMO (pozaustrojowego natleniania krwi). Do tych metod dołączyła także tlenoterapia hiperbaryczna. Coraz większą wagę przyznaje się terapii mHBOT. Powstające na ten temat badania dowodzą, że tlen podawany w sposób tradycyjny może niewystarczająco zaspokajać zapotrzebowanie objętego chorobą organizmu. Uszkodzona tkanka płucna nie dostarcza do krwi odpowiedniej ilości tlenu. Aby został on (tlen) w pełni przyswojony, należy podać jego skoncentrowaną ilość w warunkach podwyższonego ciśnienia. I tu właśnie ma zastosowanie ciśnienie stosowane we wszelakich komorach hiperbarycznych, od tzw. ciśnień łagodnych do medycznych (w praktyce od 1,3 do 3,0 ATA). To sprawia, że wchłanianie tlenu przez organizm jest znacznie większe, mimo uszkodzeń układu oddechowego.

Ciało osoby chorej znajduje się w „przewlekłym” niedotlenieniu tkanek ogólnoustrojowych, cierpi na tym zwłaszcza wątroba i tkanka mięśniowa serca. Dlatego tak ważne jest dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu w najbardziej optymalny sposób. Tlenoterapia hiperbaryczna (mHBOT i HBOT – jako formy terapii i leczenia hiperbarycznego) opiera się na prawach fizyki gazów związanych z ciśnieniem i związanych z tym reakcjach organizmu.

Według Oxygen of Changjiang Shipping General Hospital zalety tlenoterapii hiperbarycznej w stosunku do absorpcji tlenu z atmosfery to:

 • Poprawa wydajności przyswajania tlenu. Hiperbaria pokonuje przeszkodę dyfuzji gazu spowodowaną zmianami śródmiąższowymi płuc. Organizm uzyskuje lepszą wydajność wymiany gazu niż poza komorą.
 • Fizycznie rozpuszczona zawartość tlenu we krwi jest znacznie większa, niż łączna zdolność transportu hemoglobiny. Ponieważ tlen jest dostarczany do osocza i do płynu mózgowo-rdzeniowego.
 • Tlenoterapia hiperbaryczna może zakończyć „dług tlenowy” organizmu. W krótkim czasie zapewnia lepszy metabolizm, nawet głęboko niedotlenionych tkanek i ważnych narządów.
 • Wiele badań potwierdziło wpływ hiperbarii tlenowej na komórki odpornościowe. Wiele publikacji medycznych (i w praktyce) wykazuje i wskazuje na działanie terapeutyczne tlenu hiperbarycznego w ostrym obrzęku płuc na dużych wysokościach.

Podsumowanie wniosków przeprowadzonych przez powyższych uczonych

Tlenoterapia hiperbaryczna nie jest samoistnym środkiem leczniczym w przypadku COVID-19. Jednak włączenie tej metody radykalnie spowalnia lub niweluje skutki uboczne niedotlenienia organizmu. Właściwie zastosowana tlenoterapia hiperbaryczna może pomóc w leczeniu osób dotkniętych COVID-19. Z powodzeniem może być stosowana jako dodatkowy sposób na skuteczne dotlenienie chorego organizmu wraz z innymi nieinwazyjnymi metodami prawidłowego dotleniania

Gabinet tlenoterapii hiperbarycznej OxMed Szydłowiec

Bibliografia:

 • Asociación Argentina de Medicina Hiperbárica e Investigación “COVID-19: Hypoxia, inflammation and immune response” https://www.aamhei.com/wp content/uploads/2020/03/Hypoxia-and- COVID-19-AAMHEI.pdf 03.04.2020.
 • “Demonstration report on inclusion of hyperbaric oxygen therapy in treatment of COVID-19 severe cases”
  https://hyperbaricexperts.com/pdf/Hyperbaric_oxygen_therapy_in_the_treatment_ofCOVID-
  19_Severe_Cases.pdf 01.04.2020.
  “Hyperbaric Oxygen in the treatment of COVID-19 Case” https://hbot.com/hyperbaric-oxygen-for-
  covid-19-report/ 01.04.2020
  “Hyperbaric Oxygen Therapy for New Coronavirus Pneumonia”
  https://www.hbotnews.org/hyperbaric-oxygen-therapy-for-new-coronavirus-pneumonia/
  01.04.2020
  https://zycieczestochowy.pl/